HÁZHOZ MENŐ
ZÖLD HULLADÉK GYŰJTÉS

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 32/2015(X.28.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakban szabályozza a házhoz menő zöld hulladék gyűjtését.

A Közszolgáltató április 1. és november 30. közötti időszakban házhoz menő zöldhulladék gyűjtést végez.

A zöldhulladék begyűjtése hetente egyszer, szerdai napokon történik. A zöldhulladékot a szállítási napot megelőző nap 17 órától a szállítási nap reggelén 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre.

A zöldhulladék szabványos gyűjtőedényben, valamint a Közszolgáltató emblémájával ellátott, biológiailag lebomló zsákban kerülhet kihelyezésre.

A fás szárú növényi hulladékot, csak 1 méternél nem hosszabb, kézi rakodásra alkalmas, kötegekbe rendezett módon lehet kihelyezni.

A szabvány edények és a kézi rakodásra alkalmas kötegek mellett 2016. január 1-től csak biológiailag lebomló zsákban helyezhető ki zöld hulladék.

A biológiailag lebomló zsákok a Társaságunk telephelyén térítés díj ellenében vásárolhatók meg …,- Ft/db áron.