KÖZÉRDEKŰ ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.2. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése:
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Kft.
Székhelye: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Postacíme: 8232 Balatonfüred, Pf. 265
Telefonszáma: 87/342-633
Központi elektronikus levelezési címe: bfhullkft@bfhullkft.hu
Központi honlap címe: www.bfhullkft.hu

Ügyfélszolgálati vezető: Szeles Ákos létesítménygazdálkodási és ügyfélkapcsolati vezető (Probio Zrt.)

Ügyfélfogadás:
Helye: Balatonfüred, Fürdő u. 20.
Időpontja:
hétfő: 8.00-15.00
kedd: 8.00-15.00
szerda: 7.00-19.00
csütörtök: 8.00-11.00
péntek: 8.00-13.00

1.1.2 Szervezeti struktúra

1.1.3 A szerv vezetője:
Jung Csilla ügyvezető
telefon: 87/785-010
e-mail: bfhullkft@bfhullkft.hu

1.2 Felügyelt költségvetési szerv
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

1.3Gazdálkodó szervezetek
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető
1.4Közalapítványok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

1.5.Lapok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

1.6. Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és Működési Szabályzat

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.3. Közszolgáltatások

  • háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtés
  • lom hulladék gyűjtés
  • zöld hulladék gyűjtés
  • szelektív hulladék gyűjtés

2.4 A szerv nyilvántartásai

Belső adatvédelmi nyilvántartás

2.5 Nyilvános kiadványok

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.6 Döntéshozatal, ülések

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

2.8 Pályázatok

2.9 Hirdetmények

https://bfhullkft.hu/hirek-esemenyek/

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.10.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének módja

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre az Info tv. 28.§ – 31. § rendelkezései szerint

2.10.2 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes neve, elérhetősége:

Geiszler Éva asszisztens

postacím: 8232 Balatonfüred, Pf. 265.

telefon: 87/343-251

e-mail cím: probiort@probiort.hu

2.10.3 Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Adatvédelmi tisztviselő: Kerekes Kornél

e-mail: info@dataeast.hu

2.10.4. Adatkezelési tájékoztató álláskeresőknek

2.10.5 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. statisztikai azonosító száma: 24797984-3811-572-19

2.10.6 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Kérelem közérdekű adat megismeréséhez

2.10.7 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

2.11 Közzétételi listák

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető