Az elmúlt években kialakított rend helyett

az ÉBH Nonprofit Kft. megbízásából a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem közterületről, hanem előzetes egyeztetést követően, évente egy alkalommal, ingyenesen házhoz menő rendszerben 3 m3-es mennyiségig szállítja el a lomhulladékokat.

A házhoz menő lomtalanítás lényege, hogy az ingatlanhasználó a lomhulladékait összegyűjti, kerítésen belül elhelyezi, és előre egyeztetett időpontban, az ingatlanhasználó jelentétében Társaságunk munkatársainak átadja.

Lomhulladék: háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkező, olyan nagy darabos ami nem fér bele a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe pl. bútor, ágybetét, kerékpár, szőnyeg, babakocsi, kerti bútor.

A természetes személy ingatlanhasználók részére az ingyenes házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást az alábbi módon és feltételekkel nyújtjuk:

A szolgáltatást csak az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel és díjtartozása nem áll fenn.

A szolgáltatás igénybevételére március, április, május, szeptember, október és november hónapokban van lehetőség.

A szolgáltatás igénybevételét előzetesen az Ügyfélszolgálatunkon lehet jelezni ügyfélszolgálati időben (telefonon, emailen, személyesen) az alábbi adatok megadásával: név, ügyfélkód, születési hely és idő, anyja neve. Társasházak esetében a közös képviselő jogosult az időpont egyeztetésére.

A szállítási napra Társaságunk két időpontot (csak munkanapokon) jelöl meg, amelyből Ön választhat.

A szállítási napra Társaságunk Ügyfélszolgálatán egyeztetés után kaphat időpontot. A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amennyiben azt Ügyfélszolgálatunk visszaigazolta.

Társaságunk munkatársai az egyeztetett napon 7-15 óra között végzik a lomhulladékok átvételét.

A hulladék átadásánál személyesen szükséges jelen lenni.

Előzetes egyeztetés nélkül, közterületre kihelyezett lomhulladékot nem szállítjuk el. A 2 m3 feletti lomhulladék mennyiség esetén a többlethulladékot térítési díj ellenében konténerben tudjuk elszállítani. A többlet lomhulladék elszállítás díjáról és módjáról az Ügyfélszolgálaton az időpont egyeztetésekor tudunk információt adni.

A következő hulladéktípusok nem minősülnek lomhulladéknak, ezért a lomtalanítási szolgáltatás keretében nem áll módunkban ezeket elszállítani. Az alábbi tájékoztató segítségével szeretnénk segítséget nyújtani a hulladékok megfelelő elhelyezésében:

A lomhulladékok gyűjtése során NEM ADHATÓK ÁT az alábbi hulladékok

Elektronikai hulladék: Üzletekben ilyen eszköz vásárlásakor szintén leadható.

bővebb információ ->

Gumiabroncs hulladék: a gumiabroncsok az autószervizekben a gumik cseréjekor leadhatók.

bővebb információ ->

Veszélyes hulladék (festékek, lakkok, permetszerek stb.): egyeztetett időpontban a Fűzfői Hulladékégető Kft-hez térítés díj ellenében beszállíthatók (elérhetősége: info@fuzfoiegeto.hu, + 36 88 589960)

Zöldhulladék: A zöldhulladék a Balatonfüredi Regionális Komposztáló Telepen elhelyezhető Balatonfüred, Aszófői út (hrsz 087), egész évben H-P:8-15 (saját beszállítással).

Gyógyszer hulladék: hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakban leadhatók.

Települési szilárd hulladék: a rendszeres hulladékszállítás alkalmával hulladékgyűjtő edényből vagy Társaságunk emblémájával ellátott zsákban elszállítjuk.

A házhoz menő szelektív hulladék elszállítása rendszerében gyűjtött papír, PET, üveg, stb. hulladékok elszállítása a szolgáltatás keretében megoldott, lomtalanítás során ezen hulladékok nem kerülnek elszállításra.

A fenti hulladékok átvételét Társaságunk munkatársai minden esetben meg fogják tagadni.

Kérjük segítsék munkánkat, azzal, hogy  a különböző (szétválogatott) hulladék típusokhoz a megfelelő szolgáltatásokat veszik igénybe.  A hulladékok megfelelő módon történő kezelésével együtt többet tehetünk egy tisztább, élhetőbb városért!

Lomtalanítás igénybejelentő űrlap


    Házszám (kötelező):


    Elolvastam az adatkezelési tájékoztatót és elfogadom feltételeket.