Hulladékszállítási díjfizetés szüneteltetése

A közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben az Ingatlanhasználó legalább 60 napot meghaladó időtartamban, megszakítás nélkül nem lakja, nem használja, egyéb módon nem hasznosítja és az ingatlanban más részére sem lakhatást, sem egyéb hasznosítási lehetőséget nem biztosít és díjhátraléka nem áll fenn. A közszolgáltatás maximum 6 hónapra szüneteltethető.
A Szolgáltató jogosult közüzemi számlák bekérésével vagy helyszíni ellenőrzéssel vagy szállítói adatszolgáltatással megvizsgálni a szüneteltetési nyilatkozat valóságtartalmát. A helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv kerül kiállításra. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Szolgáltató az Ingatlanhasználót vagy a szerződő felet értesíti és jogosult a szüneteltetést megvonni és visszamenőleg a közszolgáltatási díj pótlólagos kiszámlázására és annak költségeire vonatkozó adatokat a Koncessziós Társaság részére megadni.
Az Ingatlanhasználó vagy a szerződő fél a szüneteltetési kedvezmény megvonásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, közüzemi elszámoló számla (pl. áram- vagy vízszolgáltatás igénybevételéről szól) bemutatásával igazolhatja a Szolgáltató számára, hogy a szüneteltetés feltételei az érintett ingatlan vonatkozásában a szüneteltetés teljes időtartama alatt fennálltak. Az igazolásra rész vagy általány díjas számla nem alkalmas.
Jogosulatlan szünetelés megállapítása, szüneteltetési kedvezmény megvonása esetén az ingatlanhasználó a megvonás időpontjától számított 1 éven belül nem kérelmezhet újabb szüneteltetést.
A szüneteltetés meghosszabbítására vonatkozó igény legkésőbb 30 nappal a szünetelés leteltét megelőzően újra kezdeményezhető.
Szünetelés további 6 hónapra történő meghosszabbítás esetén a Szolgáltató minden esetben közüzemi elszámoló számla bemutatásához vagy a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványhoz köti a kérelem elfogadását.
A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetés feltételeit érintő bármely változást a kérelmező Ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Szolgáltatónál bejelenteni.
A szüneteltetést az alábbi adatlapon lehet kérni:

Adatlap szüneteltetés bejelentréséhez