ZÖLDHULLADÉK ELHELYEZÉS

Zöldhulladék (a növények föld feletti része; avar, fű, faágak, nyesedékek, lomb) az Aszófői úti, volt kommunális szilárd hulladéklerakó telep területén létesült Térségi Komposztáló Telepen (Balatonfüred, Aszófői út, 087/1 hrsz.) helyezhető el, az alábbiak szerint:

Természetes személy ingatlantulajdonosok részére:

Balatonfüreden, valamint Balatonfüred 20 km-es körzetében ingatlannal rendelkező magánszemély, aki hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, de lakóhelyén nincs zöldhulladék gyűjtőpont és vagy házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, lehetősége van térítésmentesen elhelyezni kezelésre évente legfeljebb 150 kg zöldhulladékot. Az alábbi települések tartoznak ide: Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonhenye, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Csopak, Dörgicse, Kővágóörs, Köveskál, Mencshely, Mindszentkálla, Monoszló, Nagyvázsony, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Révfülöp, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Vöröstó, Zánka.

Az elhelyezés elengedhetetlen feltétele az utolsó, az ingatlanhoz tartozó, NHKV Zrt.-nak befizetett számla bemutatása, továbbá fényképes igazolvány felmutatása. Amennyiben az elhelyezni kívánt zöldhulladék mennyisége túllépi az éves egyszeri 150 kg-ot úgy a magánszemély a Közszolgáltató által meghatározott díjat köteles megfizetni.

Gazdálkodó szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéb szerv) a Közszolgáltató által meghatározott díj ellenében helyezhet el zöldhulladékot komposztáló telepen.

A zöldhulladék lerakási díja: 15240 Ft / tonna

A telepre beérkező és a távozó gépjármű súlyának mérlegelése alapján, a különbözetnek megfelelő számlát állítunk ki, melyet helyben a tulajdonos készpénzben fizet meg.

Felhívjuk a telepre látogató ügyfeleink figyelmét, hogy a telep területén a zöldhulladék lerakása elkülönített módon történik, melynek értelmében a lágyszárú (fű, levél) és a fászárú zöldhulladék elhelyezése, a telepen belül meghatározott területeken lehetséges. Amennyiben a zöldhulladék beszállítása zsákban történik kérjük a zöldhulladékot a zsákból kiönteni, a zsákot eltávolítani szíveskedjen.

Felhívjuk továbbá a telepre látogató ügyfeleink figyelmét, hogy a kerítésdeszkák, nyílászáró, fa gerenda, fa építési és bontási hulladékok, raklap, rétegelt lemez, bútorlap nem minősül zöldhulladéknak, lerakásuk tilos.

A Komposztáló Telep nyitva tartása:

Hétfő – Péntek 7:00 – 14:30
Szombat: zárva

További információk az üzemeltető, ÉBH Nonprofit Kft-től kérhetők. Elérhetőségük: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., Tel.: 88/325-687, e-mail: info@ebhkft.hu