Zöldhulladék (a növények föld feletti része; avar, fű, faágak, nyesedékek, lomb) az Aszófői úti, volt kommunális szilárd hulladéklerakó telep területén létesült Térségi Komposztáló Telepen (Balatonfüred, Aszófői út, 087/1 hrsz.) helyezhető el, az alábbiak szerint:

Balatonfüredi ingatlantulajdonosok részére:

Balatonfüredi ingatlannal rendelkező magánszemélyek hetente legfeljebb 1 alkalommal 100 kg mennyiségig térítésmentesen helyezhetnek el zöldhulladékot. Az elhelyezés elengedhetetlen feltétele az utolsó, az ingatlanhoz tartozó, NHKV Zrt.-nak befizetett számla bemutatása, továbbá fényképes igazolvány felmutatása. Amennyiben az elhelyezni kívánt zöldhulladék mennyisége túllépi a heti egyszeri 100 kg-ot úgy a magánszemély a Közszolgáltató által meghatározott díjat köteles megfizetni.

Az ingatlantulajdonos csak saját maga hozhatja be az elhelyezni kívánt zöld hulladékot. Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa szállítja be a zöld hulladékot, a szállító a Közszolgáltató által meghatározott díj ellenében helyezheti el a zöldhulladékot.

Egyéb hulladék elhelyezése tilos!

Nem balatonfüredi ingatlantulajdonosok részére:

Az ÉBH Nonprofit Kft. működési területén a nem balatonfüredi ingatlannal rendelkező magánszemély csak a zöldhulladék kezelési díj megfizetése ellenében helyezhet el kezelésre zöldhulladékot.

Az ÉBH Nonprofit Kft. működési területén, Balatonfüred 20km-es körzetében az a nem balatonfüredi ingatlannal rendelkező magánszemély, akinek lakóhelyén nincs zöldhulladék gyűjtőpont és vagy házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, lehetősége van térítésmentesen elhelyezni kezelésre évente legfeljebb 150kg zöldhulladékot. Az alábbi települések tartoznak ide: Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonhenye, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Csopak, Dörgicse, Kővágóörs, Köveskál, Mencshely, Mindszentkálla, Monoszló, Nagyvázsony, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Révfülöp, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Vöröstó, Zánka.

Az elhelyezés elengedhetetlen feltétele az utolsó, az ingatlanhoz tartozó, NHKV Zrt.-nak befizetett számla bemutatása, továbbá fényképes igazolvány felmutatása. Amennyiben az elhelyezni kívánt zöldhulladék mennyisége túllépi az éves egyszeri 150 kg-ot úgy a magánszemély a Közszolgáltató által meghatározott díjat köteles megfizetni.

 

Gazdálkodó szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéb szerv) a Közszolgáltató által meghatározott díj ellenében helyezhet el zöldhulladékot komposztáló telepen.

A zöldhulladék lerakási díja: 9000 Ft + ÁFA / tonna

A telepre beérkező és a távozó gépjármű súlyának mérlegelése alapján, a különbözetnek megfelelő számlát állítunk ki, melyet helyben a tulajdonos készpénzben fizet meg.

Felhívjuk a telepre látogató ügyfeleink figyelmét, hogy a telep területén a zöldhulladék lerakása elkülönített módon történik, melynek értelmében a lágyszárú (fű, levél) és a fászárú zöldhulladék elhelyezése, a telepen belül meghatározott területeken lehetséges. Amennyiben a zöldhulladék beszállítása zsákban történik kérjük a zöldhulladékot a zsákból kiönteni, a zsákot eltávolítani szíveskedjen.
Felhívjuk továbbá a telepre látogató ügyfeleink figyelmét, hogy a kerítésdeszkák, nyílászáró, fa gerenda, fa építési és bontási hulladékok, raklap, rétegelt lemez, bútorlap nem minősül zöldhulladéknak, lerakásuk tilos.

A Komposztáló Telep térképe:

A Komposztáló Telep nyitva tartása:

április 1-től október 31-ig

Hétfőtől – Péntekig: 8-15 óráig, szombaton is 8-12 óráig.

november 1-től március 31-ig

Hétfőtől – Péntekig: 7-15 óráig

További információk az üzemeltető, ÉBH Nonprofit Kft-től kérhetők. Elérhetőségük: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., Tel.: 88/325-687, e-mail: info@ebhkft.hu