Zöldhulladék (a növények föld feletti része; avar, fű, faágak, nyesedékek, lomb) az Aszófői úti, volt kommunális szilárd hulladéklerakó telep területén létesült Térségi Komposztáló Telepen (Balatonfüred, Aszófői út, 087/1 hrsz.) helyezhető el, az alábbiak szerint:

Balatonfüredi ingatlantulajdonosok részére:

Balatonfüredi ingatlannal és hulladékszállítási szerződéssel rendelkező magánszemélyek hetente legfeljebb 1 alkalommal 100 kg mennyiségig térítésmentesen helyezhetnek el zöldhulladékot. A hulladék elhelyezéséhez lakcímkártya bemutatása szükséges. Alkalmanként a 100 kg feletti mennyiség a Közszolgáltató által meghatározott díj ellenében helyezhető el.

Nem balatonfüredi ingatlantulajdonosok részére:

Az Észak-Balaton Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési területén lévő települések ingatlantulajdonosai, amennyiben az ingatlantulajdonos rendelkezik hulladékszállítási szerződéssel és díjtartozása nincsen, díjmentesen helyezheti el zöldhulladékát.

Amennyiben az ingatlantulajdonos nem saját fuvareszközzel kíván zöldhulladékot beszállítani, akkor az ingyenes lerakás feltétele a beszállításra vonatkozó meghatalmazás és a hulladékszállítási szerződés másolatának bemutatása.

Gazdálkodó szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéb szerv) a Közszolgáltató által meghatározott díj ellenében helyezhet el zöldhulladékot komposztáló telepen.

A zöldhulladék lerakási díja: 9000 Ft + ÁFA / tonna

A telepre beérkező és a távozó gépjármű súlyának mérlegelése alapján, a különbözetnek megfelelő számlát állítunk ki, melyet helyben a tulajdonos készpénzben fizet meg.

Felhívjuk a telepre látogató ügyfeleink figyelmét, hogy a telep területén a zöldhulladék lerakása elkülönített módon történik, melynek értelmében a lágyszárú (fű, levél) és a fászárú zöldhulladék elhelyezése, a telepen belül meghatározott területeken lehetséges. Amennyiben a zöldhulladék beszállítása zsákban történik kérjük a zöldhulladékot a zsákból kiönteni, a zsákot eltávolítani szíveskedjen.
Felhívjuk továbbá a telepre látogató ügyfeleink figyelmét, hogy a kerítésdeszkák, nyílászáró, fa gerenda, fa építési és bontási hulladékok, raklap, rétegelt lemez, bútorlap nem minősül zöldhulladéknak, lerakásuk tilos.

A Komposztáló Telep térképe:

A Komposztáló Telep nyitva tartása:

április 1-től október 31-ig

Hétfőtől – Péntekig: 8-15 óráig, szombaton is 8-12 óráig.

november 1-től március 31-ig

Hétfőtől – Péntekig: 7-15 óráig

További információ: 06 87 342 633 telefonszámon vagy az ügyfélszolgálatunkon (Balatonfüred, Fürdő u.20.) személyesen.