Zöldhulladék szállítás Balatonfüreden

Lomtalanítás – 2023 ÉVI HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS


Működési területünkön minden településen sikerült bevezetnünk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken csak az üveg gyűjtésére rendszeresített hulladékgyűjtő konténerek állnak rendelkezésre.

Zöldhulladék (a növények föld feletti része; avar, fű, faágak, nyesedékek, lomb) az Aszófői úti, volt kommunális szilárd hulladéklerakó telep területén létesült Térségi Komposztáló Telepen (Balatonfüred, Aszófői út, 087/1 hrsz.) helyezhető el, az alábbiak szerint


TÁJÉKOZTATÓ A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSRŐL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 32/2015(X.28.) önkormányzati rendelete zöldhulladék gyűjtés és szállításra vonatkozó rendelkezései 2020. április 18-tól módosultak az alábbiak szerint:


Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt tájékoztatói az ügyfelek részére

Július 1-től elektronikus számla szolgáltatás az NHKV Zrt-nél

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. július 1. számla keltétől az NHKV Zrt. ügyfelei számára biztosítja az elektronikus számla (e-számla) szolgáltatást a Díjnet Zrt. rendszerén keresztül.
Az NHKV Zrt. ügyfelei a www.dijnet.hu oldalon regisztrálhatnak az elektronikus számla szolgáltatásra. A Díjnethez való csatlakozásukkor az ügyfelek egy NHKV Zrt.-re szabott regisztrációt tudnak elvégezni, melyen a következő adatokat kell majd megadniuk, amennyiben elektronikus számlát szeretnének kapni a továbbiakban.
A regisztrációhoz kötelezően szükséges adatok:
• vevő (fizető) azonosító szám
• számlasorszám (12 hónapnál nem régebbi számla)

Amennyiben az ügyfél csak 1 felhasználási hely esetében kéri az e-számlát, akkor azt a számla sorszámot kell regisztrálnia, amelyik ahhoz a felhasználási helyhez tartozik. Abban az esetben, ha mindegyik felhasználási helyére szóló számlát e-számla formában szeretné megkapni, akkor a különböző felhasználási helyekre szóló számlákat is regisztrálnia kell.
Az ügyfelek a számla kiállítását követően, a regisztráció során megadott e-mail címre értesítést kapnak az elkészült számláról, amelyet megtekinthetnek és letölthetnek a Díjnet elektronikus számlabemutatási rendszeréből. Ezt követően a Díjnet felületén közvetlenül, illetve átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy azonnali bankkártyás fizetéssel egyenlíthetik ki a közszolgáltatási díjat.

BALATONFÜREDI
LOMTALANÍTÁS

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem közterületről,
hanem előzetes egyeztetést követően, évente egy alkalommal, ingyenesen házhoz menő rendszerben
2 m3-es mennyiségig szállítja el a lomhulladékokat.

Nyomtatványok

Az Ügyfelek hulladékszállítási díjelmaradásukat ügyfélszolgálaton kapott csekkel, vagy átutalással tudják rendezni. Fizetési nehézség esetén, az NHKV Zrt honlapján közzétett feltételekkel, részletfizetési megállapodás köthető.
A jövőben a csoportos beszedési megbízásokat, a 10300002-10654068-49021271 bankszámlaszámra, A25456790T152 beszedőkóddal (GIRO azonosító) és a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő “vevő (fizető) azonosító” -val kell megadni a számlavezető bankoknál, a meglévő ( jelenleg nem működő) megbízásokat e szerint kell módosítani.
Nagyon fontos, hogy változott: kedvezményezett bankszámla száma, a GIRO azonosító, valamint az ügyfelek vevőazonosítója- ezeket az adatokat módosítani szükséges meglévő megbízások esetén.


Kapcsolat

Telefon

+36 87 342 633

CÍM

8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.

Email

bfhullkft kukac bfhullkft.hu